Podstawowa Szkoła Sportowa o zasięgu powiatowym rusza od 2020 roku!

 Jedną z czterech dyscyplin wiodących będzie pływanie. Rekrutacja rozpocznie się na początku roku. Pan Burmistrz Mańkowski wraz z przyszłą dyrekcją i kadrą chciałby przyjąć najzdolniejsze sportowo dzieci do możliwie największej ilości klas, a najlepiej cały komplet. Mam zaszczyt poinformować, że nadzór nad pierwszymi czynnościami organizacyjnymi w zakresie klas pływackich został powierzony mojej osobie. Mam nadzieję, że współpraca Szkoły z naszym Klubem przysłuży się rozwojowi pływania w naszym powiecie. Służyć temu będzie moje wieloletnie doświadczenie oraz wsparcie szkoły w zakresie infrastruktury i kadry szkoleniowej. Nareszcie sport będzie można w przyjazny sposób połączyć z nauką. Poza tym 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo w klasie będzie adekwatnie do potrzeb uzupełniane na treningach klubowych. Proces szkolenia wzbogacony będzie też obozami sportowymi podczas ferii zimowych i letnich. W związku z powyższym zwracam się do rodziców i przyszłych uczniów szkoły sportowej o informację ile osób będzie zainteresowanych zapisami. Szczególny nacisk kładziemy na rekrutację do klas pierwszych,a więc obecnego rocznika 2013,a także klas drugich i trzecich.              O kolejności przyjęć zdecydują zdolności pływackie i wyniki testów, tak więc warto już teraz zadbać o przygotowanie swoich pociech. Kontakt pod nr tel. 600 980 382 lub mail: szczerbal@kspletwalszczytno.pl. 

z poważaniem trener Sławomir Szczerbal